Допълнителни филтри
Намерихме 0 резултата. Виж всички резултати
Your search results

Ексел Пропърти: Как да получите безплатна пазарна оценка на имота си

Posted by admin on 12.10.2016
0

Каква е пазарната цена на моя недвижим имот в момента? Това е въпрос, който си задава всеки собственик – било то българин или чуждестранен гражданин. Ексел Пропърти дава компетентен и професионален отговор в рамките на 24 часа, абсолютно БЕЗПЛАТНО.

Пазарът следва своите цикли на развитие – след годините на бум и висок ръст, последвалата световна икономическа криза и спукването на ценовия „балон“, през тази година отново се наблюдава съживяване на пазара, особено в големите градове.

Основният проблем в България остава липсата на национален имотен регистър, в който реално да се отчитат статистическите данни за промяната на цените на имотите. По този начин всички собственици на недвижими имоти се изправят пред нелеката задача да определят реалната продажна цена на своя имот.

Това никога не е било точна наука, въпреки че винаги определящите фактори остават търсенето и предлагането. В условията на динамично променящите се условия на пазара за недвижими имоти в България, когато търсенето и предлагането рязко сменят своите посоки, за един непрофесионалист става все по-трудно да предвиди точно колко пари са готови да похарчат купувачите на недвижими имоти и как брокерите определят продажните цени.

През последните години в България се очертава тенденция на използването на независими експертни оценители за оценка на недвижими имоти. Експертните доклади на тези вещи лица обаче се изготвят срещу заплащане и в повечето случаи се използват за получаване на кредит при покупко-продажба на недвижим имот, определяне на застрахователна стойност или реална стойност на дългосрочни активи при вземане на инвестиционни решения.

Те при никакви условия няма да Ви предоставят своята услуга БЕЗПЛАТНО, с цел да определите продажната цена на своя недвижим имот и да го поставите като оферта за продажба на пазара.

Като цяло, продажната цена е баланс, получен чрез аналогия на разглеждане на цени и оценка на подобни недвижими имоти, в контекста на моментните пазарни условия. Три са най-често прилаганите методи за оценка на недвижим имот:

Метод на разходите – при оценяването на недвижим имот по този метод, на първо място се има предвид какви са необходимите разходи за изграждането на подобен тип сграда, като се използват висококачествени строителни материали и съвременни технологии в строителството.

След пресмятането на разходите за построяване на сградата се изчислява натрупаната амортизация, която има три основни компонента – физическо износване, морално остаряване и износване под влияние на външни фактори. След определяне на амортизационната стойност, към цената на имота следва да се прибави моментната пазарна стойност на парцела, върху който е построена сградата.

Метод на приходите – при този метод на оценка на недвижим имот капитализацията е основната величина, която се използва. Тази величина се определя от пазара на недвижими имоти, в съответствие с неговото развитие и ликвидност, както и риска при инвестиция в съответния тип имот.

В зависимост от това дали недвижимият имот се използва от собственика или се отдава под наем, при този метод на оценка се използват техниката на директната капитализация или на дисконтираните парични потоци. Техниката на дисконтираните парични потоци обикновено се използва в случаите, когато недвижимият имот се отдава под наем и на тази база се правят прогнози за бъдеща оперативна печалба и за паричните потоци от имота.

Метод на пазарните аналози – при използването на този метод за оценка на недвижим имот оценителят трябва да разполага с достатъчно информация за реализирани сделки на подобен тип имоти по местоположение, вид строителство и типове имоти. На тази база се изчислява средна цена за един квадратен метър на недвижимия имот.

Въз основа на анализа и оценката на недвижимия имот чрез тези три метода, се изготвя доклад от оценителя, в който се определя реалната пазарна стойност на имота. За целта се избира една от оценките, получена от различните методи на оценяване или се прави средно претеглена стойност от различните стойности.

В заключение – трябва да се знае, че най-важното условие, което може да гарантира високото качество и прецизност на оценката на недвижимия имот, е наличието на актуална информация за пазара, опита и компетентността на оценителя.

Ексел Пропърти има богат опит в работата с български и чуждестранни клиенти. Компанията разполага с необходимата информация за действащото законодателство в страната, строителните стандарти, продаваемите обекти и строителите.

Оценка на недвижими имоти и консултации, юридически и счетоводни услуги, управление на имоти – това са само малка част от пакета висококачествени услуги, които може да Ви предложи Ексел Пропърти „под един покрив“. Възползвайте се от техните услуги СЕГА и ще получите оценка на Вашия недвижим имот абсолютно БЕЗПЛАТНО.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings