Допълнителни филтри
Намерихме 0 резултата. Виж всички резултати
Your search results

Умна система за управление на инфраструктурата ще изграждат в София

Posted by admin on 17.04.2014
0

Столичната община обяви търг за „Проектиране, внедряване и поддръжка на информационна система за мониторинг и управление на инфраструктурата на територията на Столичната община.“ Стойността без ДДС е 375 000 лв., а срокът за изпълнение е 12 месеца.

Ще спечели икономически най-изгодната оферта, като цената има тежест в оценката 40%, техническото предложение – 60%, които се разпределят между оценка за функционалност и експлоатационни качества; оценка за капацитет и възможност за разширение; оценка на плана и методологията за изпълнение на поръчката.

В обществената поръчка се включват следните дейности:

• Публично осветление
• Хоризонтална пътна маркировка
• Вертикална пътна маркировка
• Светофарни уредби
• Велотрасета
• Пътни ремонти, включително планиране и управление.
Неразделна част от предмета на обществената поръчка са и следните дейности:
• Проучване на обектите от мрежата за публично осветление
• Доставка на софтуерни продукти и инсталиране за постоянна работа
• Доставка на необходимия хардуер – 1 сървър
• Разработка и въвеждане на информационната система в редовна експлоатация
• Обучение на ключови потребители на информационната система
• Безплатна гаранционна поддръжка на системата за срок от 12 месеца.

Източник: http://stroitelstvo.info/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings