Допълнителни филтри
Намерихме 0 резултата. Виж всички резултати
Your search results

Ще строят подземната връзка между МС 19 на бул. „Цариградско шосе“ и жк „Дружба“

Posted by admin on 15.04.2014
0

Столичният метрополитен избира изпълнител на подземна пешеходна връзка между метростанция 19 „Цариградско шосе“ и ул. „Обиколна“ в жк „Дружба“. Целта на проекта е пешеходците да могат безпрепятствено да стигат от тротоара на ул. „Обиколна“ директно до вестибюла на метростанцията.

Поръчката е за проектиране и изпълнение на пешеходна връзка между метростанция „Цариградско шосе“(МС19) и ул. „Обиколна“ в жк „Дружба“ на базата на идеен проект на възложителя, разработен в следните части: архитектура, конструкции, вентилация, електро- (осветителни и силови инсталации), телекомуникации (система за видеонаблюдение) и ВиК – неразделна част от документацията за участие. Прогнозната стойност без ДДС е 2. 400 млн. лв., срокът за изпълнение е 8 месеца.

Обществената поръчка включва проектиране в работна фаза и изграждане на пешеходна връзка, която преодолява хоризонтално разстояние от 260 м и денивелация на терена от 30 м. Пешеходната връзка се състои от три участъка с различен тип конструкции:

• Пешеходна алея (с участък с подпорни стени), свързваща ул. „Обиколна“ с пешеходния тунел. Тя е открита, с дължина около 85 м и ширина около 4 м. С нея се преодолява денивелация от 2 м. Предвиждат се: настилка от бетонови унипавета, бордюри и алейно осветление.

• Пешеходен тунел, разположен напречно на стръмния склон към МС19. Ширината му при пешеходната настилка е около 4.20 м, а дължината – около 206 м. В участъка на тунела се преодоляват още около 9.20 м по височина. Избраната технология на изпълнение на тунела в идейния проект е нов австрийски тунелен метод. Предвиждат се: пешеходни рампи с настилка от бетонови унипавета, които се редуват с групи от по 2 или 3 стъпала, траволатор с дължина 100 м, проветрителна вентилационна инсталация, осветителна инсталация (работно, аварийно и евакуационно осветление), вътрешна канализация (отводняване), стъклени автоматични плъзгащи се врати.

• Блок за вертикална комуникация, преодоляващ денивелация от около 10 м. Той е разположен под земята, долепен на фуга до МС 19. Представлява бетонова шахта, която съдържа асансьори, стълбищна клетка и технически помещения. Предвиждат се: два асансьора проходен тип всеки с по две спирки, стълбищни стъпала и площадки от релефен гранитогрес и технически помещения с гланцирана циментова замазка (вентилационно и помпено).

Според тръжните документи ще бъде изпълнена система за видеонаблюдение на целия обект.

Източник: http://stroitelstvo.info/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings