БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА Добавете имот
БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА Добавете имот

Бургаски езера

Бургаски езера

Бургаските езера са група крайморски езера с различна соленост на водата, намиращи се недалеч от Бургас. Площта, която обхващат е 95 кв.км, от които 33,3 кв.км са обявени за защитени зони, обитавани от голам брой птици, риби и бозайници с местно и глобално значение. Освен това, Бургаските езера имат и икономическо значение, тъй като се използват за добев на сол и лечебна кал.