БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА Добавете имот
БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА Добавете имот

Река Велека

Река Велека

Водите на Велека са богати на флора и фауна. В реката са установени повече от 30 различни вида сладководни риби. Най-често се среща кефал. Открити са 5 вида животни, които присъстват в Червената книга на България, между които са змиорката и дивият шаран. Растения с особено значение за района на река Велека са защитените водни лилии и блатно кокиче. По бреговете на реката се среща елша, бамбук и др. При устието си Велека достига широчина 50 m, а дълбочината 7-8 м. След моста на шосето Синеморец-Ахтопол реката се разлива, прави голям завой и се влива в Черно море. В поречието на Велека се намират резерватите Силкосия и Узунбоджак.