Ние декларираме, че ще се грижим за Вас и ще защитаваме поверителността Ви!

Ексел Пропърти България ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на Министерството на правосъдието на Република България с ЕИК: 175365900, регистрирано с ИН по ЗДДС: BG175365900 и административен адрес: София 1574, ЖК “Христо Смирненски” 49, вх. Б, ап. 31. Компанията е регистрирана като Администратор на лични данни с № 343913 на КЗЛД.

Преди да продължите, прочетете внимателно нашите законови правила. Ползвайки сайта, вие се съгласявате с тях. Те защитават всички посетители на сайта и ползването на сайта от ваша страна удостоверява съгласието ви с тези условия.

Общи условия за ползване на уебсайта и информацията в него

Благодарим Ви, че използвате нашите услуги – не злоупотребявайте с тях, не ги възпрепятствайте. Използвайте нашия интерфейс единствено по начина, който е разрешен от закона. Ексел Пропърти България ООД си запазва правото да променя условията за ползването на този уебсайт по свое усмотрение. В случай на противоречие между настоящите условия и допълнителните, предимство ще имат допълнителните. Тези промени влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. Ако не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте сайта!

Цялата информация в този сайт, включително текст, снимки, илюстрации, както и всичко останало се управлява от Ексел Пропърти България ООД и е защитено от законите за авторски права и сродните му права на Република България. Съдържанието е с рекламна или информационна цел и е собственост на Ексел Пропърти България ООД или на трети страни (доставчици), които  изрично са позволили използването на техни продукти на интелектуална собственост с цел реклама на техните продукти и услуги.

Използването на услугите и съдържанието в този уебсайт не Ви дава права на интелектуална собственост върху него. Можете да копирате, репродуцирате или използвате съдържанието по някакъв друг начин, единствено и само за Ваша лична, некомерсиална употреба.

Единствено предварително писмено съгласие (включително и-мейл или други електронни средства) на Ексел Пропърти България ООД  дава право за употреба на съдържанието на този уебсайт, по друг начин, различен от личен и некомерсиален. Всички права, които не са изрично дадени, са запазени права на Ексел Пропърти България ООД  и техните партньори.

Поверителност и защита на личните данни

Вашата поверителност е много важна за нас, сигурността на информацията свързана с клиентите ни е наша основна грижа. Тук ние ще поясним каква точно информация събираме и защо, как я използваме. С използването на нашите услуги и този уебсайт, Вие давате съгласието си, че Ексел Пропърти България ООД  може да използва тези данни съгласно правилата си за поверителност.

Ние събираме информация за да предоставим по-добри и по-качествени услуги на всички свои клиенти. Тъй като основен предмет на нашата търговска дейност е посредничеството при сделки с недвижими имоти, набирането на такава информация е от основно значение за успеха на нашия бизнес. В момента основните типове данни, които събираме като информация за нашите клиенти са името, и-мейл адреса, телефонен номер. Те ни биват предоставяни доброволно, чрез безплатната регистрация и създаването на личен профил в уебсайта, изпращането на запитвания през разнообразните форми на сайта, абонамент за нашия бюлетин и чрез използването на “бисквитки” за общо проследяване на това какви страници отварят нашите клиенти по сайта.

Създаването на личен профил в www.ExcelProperty.bg  е абсолютно безплатно и дава възможност за използването на някои допълнителни услуги – той може да бъде деактивиран по всяко време лично от Вас или от Администратор при писмено заявено желание от страна на потребителя . Такъв може да Ви бъде създаден и от Администратор на Ексел Пропърти България ООД, например от Вашия работодател или бизнес партньор. При използването на профил, зададен от Администратор, могат да важат други, различни или допълнителни условия на ползване.  Администратора има право да деактивира профила при неспазвате на правилата или неупълномощена употреба.

Като предоставяте електронните се адреси и контакти, чрез разнообразните форми за запитвания, Вие давате своето съгласие да получавате нашите безплатни информационни бюлетини за новите ни оферти и услуги, както и за всички промени и тенденции на пазара за недвижими имоти. Вашите лични данни остават винаги защитени и конфиденциални. Ексел Пропърти България ООД декларира, че никога няма да Ви “спами” или продаде Вашите лични данни на трети лица. Може да прекратите абонамента винаги, когато пожелаете!

“Бисквитките”(Cookies) са малко количество данни съхранени във файл и поставени в компютъра на потребителя с цел да се запомни информация за посещението Ви, да се улесни следващото посещение и да се направи работата със сайта по-лесна за Вас. Всеки потребител може да контролира използването на “бисквитките” от уебсайтовете, чрез промяна на настройките на своя браузер. Ексел Пропърти България ООД използва “Бисквитките”(Cookies) с две основни цели:

1. Първо, за да подобрим качеството на предоставяните от нас услуги и да улесним нашите клиенти, като Ви идентифицираме при посещението на нашия сайт, проследяваме предоставената от  Вас информация (с цел да изпратим електронно известяване), запазваме критериите за търсенe и последно разгледани оферти  (като записът се съхранява временно и се премахва, след като браузърът се затвори), съхраняваме Вашите бележки и лични предпочитания към имоти (добавени в личния Ви профил на сайта).

2. Второ, използваме аналитични “бисквитки”(Cookies) за да можем абсолютно анонимно да проследим посещенията на сайта – различните страници, времето на разглеждане, кликове върху линкове, алгоритъм от страница до страница. Тази полезна информация ни дава възможност да подобрим и оптимизираме сайта, да усъвършенстваме неговото съдържание и качеството на предлаганите услуги , съобразно предпочитанията  на потребителите.

Гаранции и откази от отговорност

Ексел Пропърти България ООД  предоставя услугите се с уменията и грижата на добър търговец и се надява, че ще Ви бъде приятно да ги използвате. Съдържанието на този сайт се предоставя единствено за удобство на потребителите с информационна цел и с цел реклама – фирмата не гарантира и не поема отговорност, за резултатите, които могат да се получат от употребата му. Всички дейности, свързани с основният предмет на търговска дейност на Ексел Пропърти България ООД , а именно посредничество при сделки с недвижими имоти са предмет на писмени договорни отношения между страните, детайлите на които се уреждат в преговори и влизат в сила след подписването им.

Вие като потребители на този уебсайт се съгласявате, че неговата употреба е изцяло Ваша отговорност. Ексел Пропърти България ООД , разработчиците на този уебсайт и неговите доставчици не гарантират, че неговите функции са безгрешни, няма да имат дефекти, сървърът който предоставя съдържанието не съдържа вируси или други вредни носители.

Вие като потребители се съгласявате да защитавате правата и да не допускате вреди на Ексел Пропърти България ООД и техните партньори. Тези Законови правила описани тук представляват споразумение между Вас като потребители и Ексел Пропърти България ООД, техните партньори и всички свързани с тях физически и юридически лица, като отменят едностранно всички други, които изрично не са упоменати тук.

Това споразумение е написано на български език, в България (BUL). До степента, в която всяка преведена версия на това споразумение противоречи на българската версия, водеща сила има българската версия. Във всички възникнали спорове относно неговото съдържание и тълкуване, се прилагат действащите законови разпоредби на Република България.